Курсове – дистанционни, онлайн и присъствени

Клуб “Български ученически електронен вестник” по проект УСПЕХ в Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) – София за учебната 2013 / 2014 г. Членовете на клуба изучават Интернет програмиране, маркетинг и реклама. Провежда се състезание по програмиране на приложения за операционна ситема Андроид.

Идеята за организация на дистанционни и онлайн курсове много отдавна витае в моето съзнание. Нещо повече, когато водя присъствени курсове, например HTML, аз задължително предлагам на курсисти да си направят безплатен акаунт в Gmail.

Едновременно с това те получават много други екстри, включително Google Talk. Аз ползвам тази опция за да им изпращам всички онези кодове и записи, които в стандартния случай следва да напиша на дъската. Предполагам, че много от Вас си представят за какво става дума. Една от полезните опции на Gogle Talk  е, че изпраща електронно писмо на Вашата поща с пълен запис на кореспонденцията през Google Talk.  Така се оказва, че Вие имате и електронни записки! Не е ли така много по – удобно?

Искам да завърша курс  Вие можете да заявите Вашето желание като ползвате начините за контакт с нас. Препоръчваме Ви нашата форма за контакти.

Курсове – дистанционни, онлайн и присъствени, базови програми

Ева Русева - онлайн, дистанционни и присъствени курсове - компютри, Интернет, програмиране!

Ева -който учи, той ще сполучи!

1.  Начална компютърна грамотност и Интернет- Интернет Старт

2. Компютри за напреднали - Интернет База

3. Бизнес Интернет и компютри

4. Интернет програмиране – HTML, CSS, Java Script, PhP - HTML

5. Каскадни набори от стилове – CSS, Интернет програмиране - CSS

6. Java Script – Интернет програмиране - Java Script

7. PhP – Интернет програмиране - PhP

8. Уеб дизайн – WordPres, Wiki и други системи за управление  на информация - CMS

9. Оптимизация на уеб страници за търсещите машини - нов сайт - SEO Старт

10. Оптимизация на уеб страници за търсещите машини - съществуващ сайт - SEO База

11. Oracle – номер 1 между инструментите за изграждане и поддържане на база данни - I част

12. Оракъл – II Част

13. Оракъл – III Част

14. Програмиране за операционна система  Андроид – мобилни приложения, - Андроид

15. Интернет Маркетинг - ИМ

Искам да завърша курс  Вие можете да заявите Вашето желание като ползвате начините за контакт с нас. Препоръчваме Ви нашата форма за контакти.

Курсове – дистанционни, онлайн и присъствени, базови програми

Leave a Reply